Dimarts 17 Setembre 2019
Inici / Noticies / Gran èxit en el curs de formació instrumental per a persones adultes a Vidreres

Gran èxit en el curs de formació instrumental per a persones adultes a Vidreres

05/04/2016
L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.   La formació instrumental és el conjunt d’activitats i processos formatius que abasten des de l’aprenentatge de la lectoescriptura i el càlcul elemental fins que l’alumne està en disposició d’incorporar-se amb garanties d’èxit als ensenyaments per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.   El cicle de formació instrumental s’organitza en tres nivells d’aprenentatge:     - Primer nivell, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural. - Segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn. - Tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.   Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: àrea de llengua, àrea de matemàtiques i àrea de ciències socials i naturals. Aquestes àrees és convenient treballar-les de manera global.   Les persones que assoleixen els continguts d’aquest cicle obtenen el certificat de formació instrumental.