Dimecres 20 Juny 2018
Inici / Noticies / Noticies / La Biblioteca de Vidreres organitza "I CONCURS DE CARTES D'AMOR".

La Biblioteca de Vidreres organitza "I CONCURS DE CARTES D'AMOR".

07/04/2014
Podeu participar al concurs entregant les cartes fins el 16 d'abril.
 
Us adjuntem les bases del concurs. Per qualsevol dubte us podeu adreçar a la biblioteca.
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
01. Tema i gènere" Carta de qualsevol tipus d’ amor i/o desamor. Queden exclosos altres gèneres com poesia, prosa, etc.
02. Text en llengua catalana o castellana
03. L’obra ha d’estar signada sota pseudònim
04. Extensió màxima" 2 fulls A4, interlineat 1,5, Arial 12 i per una sola cara
05. Categories" JÚNIOR, menors de 18 anys, i SÈNIOR, a partir de 18 anys.
06. Nombre màxim d’obres a presentar" una per participant
07. Presentació d’obres" Biblioteca Joan Rigau i Sala, de l’1 al 16 d’abril de 2014.
08. Les obres es poden presentar personalment o per correu electrònic.
Si es presenten personalment s’han de lliurar sense signar, en un sobre on consti, únicament , la categoria i l’edat. A l’interior, i en un sobre tancat on
consti el pseudònim, s’ha de posar el nom, la data de neixament, l’adreça, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic.
També es pot lliurar per correu electrònic a biblioteca@vidreres.cat fent constar en l’ apartat “assumpte” Concurs cartes d’amor (i el pseudònim). El correu ha de tenir dos arxius adjunts" un document amb la carta, i un altre on hi constin les dades personals.
Els treballs premiats queden en propietat de la Biblioteca
09. La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
10. Lliurament dels premis" Dimecres 23 d’abril a les 18"30 a la biblioteca
11. Premis" Un lot de llibres per cadascuna de les categories i la publicació de les cartes guanyadores al Rec Clar.
(El jurat es reserva el dret de declarar desert un premi).