Dimecres 20 Juny 2018
Inici / Noticies / Noticies / Inscripcions curs 2014-2015 Centre Cívic Francesc Llobet de Vidreres

Inscripcions curs 2014-2015 Centre Cívic Francesc Llobet de Vidreres

19/06/2014
Aquest curs hem programat un bon grapat d'activitats i propostes per a tots els públics. Escola Municipal de Música, d’arts plàstiques, d’arts escèniques, promoció de la salut, formació d’adults, serveis... Tot això i molt més t'espera aquesta temporada al Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert de Vidreres, no t'ho perdis!! 
Descarragueu-vos el llistat de la programació 2014-2015
 
Inscripcions:
ON-LINE: http://civic.enginydigital.com/vidreres/
PRESENCIAL: de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h al Centre Cívic de Vidreres
 
DATES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
- ESCOLA DE MÚSICA I EOC: preinscripció, del 9 al 20 de juny (on-line: http://civic.enginydigital.com/vidreres/): cal entrar a l’aplicatiu amb els vostres usuaris i contrasenyes d’aquest curs o, si sou nous alumnes, donar-vos d’alta com a usuaris i seguir les instruccions. Un cop fet això, rebreu la notificació del dia i hora de matrícula assignat per a cada alumne segons el sorteig. Aquesta matrícula es realitzarà a principis de juliol. Resta de matrícules: durant tot el curs fins l’esgotament de les places.
-ESCOLA D’ADULTS: preinscripció, del 23 al 30 de juny (on-line: http://civic.enginydigital.com/vidreres/): cal entrar a l’aplicatiu amb els vostres usuaris i contrasenyes d’aquest curs o, si sou nous alumnes, donar-vos d’alta com a usuaris i seguir les instruccions. Un cop fet això, rebreu una comunicació per formalitzar la matrícula al CFA de Vidreres (c/ Orient, 18, tel. 972851328). També podeu venir presencialment al CFA per realitzar la preinscripció de 16 a 19h.
-ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES: matrícules a partir de l’1 de juliol i fins el 13 de setembre (on-line: http://civic.enginydigital.com/vidreres/): cal entrar a l’aplicatiu amb els vostres usuaris i contrasenyes d’aquest curs o, si sou nous alumnes, donar-vos d’alta com a usuaris i seguir les instruccions. Cal que trieu l’activitat o activitats que voleu realitzar i rebreu un resguard de la vostra matrícula al vostre correu.
 
DATES D’INICI DE CURS
-ESCOLA DE MÚSICA: 15 de setembre de 2014
-ESCOLA D’ADULTS: 22 de setembre de 2014 els cursos de preparació de proves, 1 d’octubre de 2014 la resta de cursos.
-EOC: 1 d’octubre de 2014.
-ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS: 1 d’octubre de 2014
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL TENIR PER LA MATRÍCULACIÓ:
Només nous alumnes o usuaris/àries o modificacions i actualitzacions
-NIF/NIE de l’usuari i/o tutor i, si no és cap dels dos, del/la titular del compte
-Document dades amb el nº de compte pel pagament de l’activitat i que també contingui les dades del/s titular/s.
 
Arran de la nova normativa europea SEPA, per validar les vostres dades bancàries heu de descarregar, omplir i adjuntar el document que trobareu a la web.
-Altres documents:
·SOL·LICITUD DE DESCOMPTE ESPECIAL complimentada i signada (només activitats de pagament mensual)
·ACREDITACIÓ: fotocòpia d’algun/s dels documents que demostren el requisit de descompte especial:
Disminució: certificat o carnet vigent de disminució.
Jubilat/da: carnet de jubilat/da (tarja sanitària).
Necessitats socials: document de l’acord de l’Ajuntament de Vidreres.
Família nombrosa i/o monoparental: carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 
DESCOMPTES I BONIFICACIONS:
Només aplicables a veïns empadronats a Vidreres i en les activitats de pagament mensual
-DESCOMPTES PER NOMBRE D’ACTIVITATS (només si es realitza més d’una activitat, no cal sol·licitar-los):
 La primera activitat s’entendrà la del preu mensual més elevat i es pagarà íntegrament.
 La segona activitat tindrà un descompte del 25%.
 La tercera activitat i successives tindran un descompte del 50%.
-DESCOMPTES ESPECIALS (només s’aplicaran si es sol·liciten en el moment de la matrícula):
 Bonificacions del 10% del cost de l’activitat aplicable als usuaris que compleixin un o més requisits dels esmentats en l’apartat “ACREDITACIÓ”. Només s’aplicaran a les persones que ho sol·licitin i acreditin documentalment algun requisit.
 Si un/a usuari/ària compleix més d’un requisit s’acumularan els descomptes.
 Els descomptes especials s’aplicaran un cop aplicats els descomptes per nombre d’activitats.
-NOTES SOBRE ELS PAGAMENTS:
 El pagament de l’activitat és mensual, es realitza durant el mes en curs i no varia segons calendari escolar.
 Es realitzarà 1 pagament (setembre) corresponent a la meitat de l’import de l’activitat i 9 pagaments sencers (octubre-juny). No hi ha matrícula.
 Els pagaments es realitzen entre els dies 8 i 12 del mes en curs.