Dimecres 15 Juliol 2020
Inici / Ajuntament / Organitzacio Institucional / Plenari

Plenari

El ple de l’Ajuntament de Vidreres és l'òrgan de màxima representació. Està integrat per l’alcalde i 12 regidors i regidores

Es reuneix cada darrer dimarts de cada dos mesos amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari cada vegada que així ho decideixi el president o una quarta part del nombre legal de membres de la corporació.  El seu objectiu és establir les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.


Composició actual