Dilluns 23 Octubre 2017
Inici / Ajuntament / Organitzacio Institucional / Actes de la Junta de Govern

Actes de la Junta de Govern

En aquesta pàgina podeu consultar el resum dels acords de la Junta de Govern Local de Vidreres des de mitjan de l’any 2011 fins a l’actualitat ordenades per any.

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.